Wydarzenia, wiadomości lokalne

AWARIA NA NEWRALGICZNYM SKRZYŻOWANIU

W związku z wystąpieniem awarii nawierzchni na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 i drogi wojewódzkiej nr 488 (skrzyżowanie ulic Sieradzka, Głowackiego i Traugutta) w trybie awaryjnym zostaną wykonane roboty drogowe. GDDKiA Oddział w Łodzi informuje, że termin ich wykonania to piątek 24 czerwca w godzinach późnopopołudniowych i sobota 25 czerwca 2022 r. aż do ich zakończenia.

Prace polegać będą na rozbiórce nawierzchni, uszczelnieniu kanału deszczowego, zasypaniu wolnych przestrzeni i odbudowie konstrukcji nawierzchni. Możliwe jest przyśpieszenie terminu realizacji robót gdyby stan techniczny drogi drastycznie się pogarszał. W związku z powyższym zostanie wprowadzony objazd na kierunku z/do Sieradza ulicami: Wojska Polskiego, Młodzieżowa, Traugutta.