Wydarzenia, wiadomości lokalne

PODSUMOWANIE SEZONU W MIEJSKIM ŻŁOBKU [VIDEO]

Z okazji zakończenia zajęć  w wieluńskim żłobku zorganizowano specjalną uroczystość z udziałem rodziców i dzieci oraz wiceburmistrz Joanny Skotnickiej - Fiuk i dyrektor Bożeny Żurek, która od  1 czerwca tego roku oficjalnie pełni funkcję szefowej Miejskiego Żłobka.

We wszystkich salach  odbyła się prezentacja podsumowująca działalność każdej grupy w placówce. Następnie dzieci otrzymały dyplomy „Super Żłobkowicza” oraz upominki przygotowane przez radę rodziców. W programie uroczystego spotkania był czas na wesołe zabawy i pląsy przy muzyce.

Wiceburmistrz Joanna Skotnicka - Fiuk i dyrektor Bożena Żurek podziękowały rodzicom za zaufanie, którym obdarzyli placówkę i jej pracowników powierzając im opiekę nad swoimi dziećmi.

Rodzice również wyrazili swoje zadowolenie z działalności żłobka. Wprawdzie rok żłobkowy zakończył się dla tych dzieci, które od września pójdą do przedszkola, jednak placówka jest czynna przez cały rok. Na miejsce małych absolwentów żłobka zostaną przyjęte kolejne dzieci z tegorocznej rekrutacji.