Wydarzenia, wiadomości lokalne

ZWYCZAJE, OBRZĘDY I SYMBOLIKA STROJU LUDOWEGO [VIDEO]

Od 6 lat WDK organizuje barwne wydarzenie pod nazwą Ludomaniak. W jego ramach odbywają się spotkania, warsztaty wielkanocne oraz prelekcje na lemat ludowości i folkloru. Ostatnio słuchacze Uniwersytetu III Wieku uczestniczyli w wykładzie „Zwyczaje, obyczaje, obrzędy i symbolika stroju ludowego po obu stronach Prosny”.

Prelekcja dotyczyła m.in. gwary wieluńskiej i śląskiej oraz różnic w nazewnictwie i zwyczajach związanych z zalotami i weselem. Uczestnicy obejrzeli fragmenty filmów o śląskich obyczajach oraz prezentację strojów ludowych z terenów położonych po obu stronach Prosny. Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zakończyło się muzycznym akcentem.