Wydarzenia, wiadomości lokalne

O UCHODŹCACH I SENIORACH NA FORUM RADY [VIDEO]

Podczas kolejnej i zarazem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która w końcu odbyła się w realu, a nie w internecie radni mówili m.in. o pomocy Gminy Wieluń dla mieszkańców Ukrainy przebywających w naszym regionie. Ta, praktycznie od samego początku wojny na Ukrainie jak wiemy popłynęła szerokim strumieniem i na szczęście płynie dalej.

Na tym pytanie nie skończyły się. W tym kontekście warto jednak wiedzieć jak dokładnie ona wygląda i ile na nią do tej pory wydano pieniędzy z gminnego budżetu. To nie tylko pomoc rzeczowa, ale też adaptacja w nowym środowisku, nauka języka polskiego i nauka ukraińskich dzieci w naszych szkołach.

Radni uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przyjęli oczywiście jednogłośnie. Podczas sesji mówiono też o przyjęciu Gminnego programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

My na naszej antenie wspominaliśmy już o tym pod koniec lutego w kontekście przystąpienia do korpusu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu. To program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w dwóch modułach.

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Chodzi o zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

Opaska bezpieczeństwa dla seniorów

• przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS
• detektor upadku
• czujnik zdjęcia opaski
• lokalizator GPS
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.