Wydarzenia, wiadomości lokalne

W ROLI GŁÓWNEJ RYCERZ, SZLACHCIC I ZIEMIANIN [VIDEO]

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej można oglądać nową wystawę historyczną „Rycerz, szlachcic, ziemianin… podobieństwa i różnice”. Ekspozycja prezentuje charakterystykę tych warstw i stanów społecznych, które na przestrzeni wieków stanowiły elitę polskiego państwa i narodu.

Bycie rycerzem w średniowiecznej Polsce wiązało się z wieloma przywilejami, ale także obowiązkami. Podstawowym z nich była obrona Ojczyzny w razie zagrożenia jej suwerenności. Wystawa jest okazją do tego, żeby przypomnieć o znanych nazwiskach związanych z ziemią wieluńską.

W średniowieczu byli to Jan Długosz i Jan Mężyk z Dąbrowy, obaj walczyli pod Grunwaldem u boku Władysława Jagiełły. W okresie staropolskim znamienitą postacią był hetman polny koronny a wcześniej starosta wieluński Stanisławie Koniecpolski czy Marek Radoszewski, kasztelan wieluński, poseł na sejm i dworzanin króla Zygmunta III Wazy.

Po utracie niepodległości szlachta osiadła w swoich majątkach ziemskich. Także tu służyła jednak Ojczyźnie. Dzięki zachowaniu w dworach polskiej mowy, obyczajów i kultury Polska po 123 latach niewoli mogła w 1918 roku odrodzić się jako niepodległe państwo.