Wydarzenia, wiadomości lokalne

O MINIONYCH CZASACH, ZDARZENIACH I LUDZIACH [VIDEO]

„Zatrzymajmy dla przyszłości” to tytuł ostatniego wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Prelekcja dotyczyła publikacji autorstwa Szynkielowskiego Stowarzyszenia „Razem”.

Multimedialną prezentację mającą na celu ocalić od zapomnienia i zachować dla przyszłych pokoleń minione czasy, zdarzenia i ludzi przygotowała dr Bożena Rabikowska. Prelekcja powstała na kanwie publikacji „Mówią do nas milcząc” opracowanej przez Szynkielowskie Stowarzyszenie „Razem”.

Obecni na prelekcji słuchacze obejrzeli najstarsze fotografie, jakie udało się zgromadzić mieszkańcom Szynkielowa. Są to zdjęcia z okresu przed końcem II wojny światowej.

Na starych fotografiach z prezentacji i wydanego albumu znajdują się w większości nieżyjący już mieszkańcy Bębnowa, Dymku i Szynkielowa. Dzięki archiwizowaniu takich zdjęć możliwe jest zachowanie pamięci o naszych przodkach oraz historii i tradycji wsi.