Wydarzenia, wiadomości lokalne

WYSOKIE MIEJSCE NA FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zajął II miejsce w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych. Zespół otrzymał nagrodę 2000 zł ufundowaną przez Fundację PKN Orlen.

Przesłuchania finałowe trwały od 13 do 15 stycznia. Jury przesłuchało 151 wykonawców, którzy zakwalifikowali się do finału, w tym 17 chórów. W chórze z Wielunia śpiewały 42 osoby, akompaniował Zbigniew Szpikowski.

Będziński festiwal jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Przebiega dwuetapowo, aby zakwalifikować się do finału należy wziąć udział w przesłuchaniach eliminacyjnych w jednym z kilkudziesięciu ośrodków w kraju lub za granicą. Chór PMDKiS zakwalifikował się 11 grudnia podczas eliminacji w Dobrodzieniu.