Wydarzenia, wiadomości lokalne

W RAMACH PROGRAMU „CYFROWA GMINA”

Wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk odebrała z rąk m. in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza promesę o wartości 100 000 złotych dla gminy Wieluń w ramach programu "Cyfrowa gmina".

Program ma pomóc w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania potrzebnego do sprawnego funkcjonowania samorządów w obszarze cyfryzacji. Pozyskane środki gmina może wykorzystać na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby mieszkańców i zamożności gminy.