Wydarzenia, wiadomości lokalne

ZNACZNIE MNIEJSZY BUDŻET GMINY WIELUŃ NA 2022 ROK [VIDEO]

Nie ma co ukrywać, że 2022 rok nie będzie łatwym rokiem dla finansów Gminy Wieluń. Wysoka inflacja, duże podwyżki cen prądu i gazu oraz Polski Ład będą mieć znaczący wpływ na finanse miasta i gminy. Planowane dochody Gminy Wieluń w 2022 roku wyniosą niespełna 144 miliony złotych. To o ponad 25 milionów mniej w porównaniu do 2021 roku.

Wydatki wyniosą zaś nieco ponad 155 milionów złotych. Dlatego burmistrz Wielunia do nowego budżetu podchodzi z bardzo umiarkowanym optymizmem. W podobnym tonie o nowym budżecie Gminy Wieluń wypowiedział się też Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski. Dyskusja radnych nad przedstawionym przez burmistrza Okrasę nowym budżecie była dość umiarkowana.

Trzeba będzie zatem bardzo ostrożnie planować wydatki, szukając jednocześnie oszczędności tam gdzie się da. W tym roku na pewno czeka nas podwyżka cen za śmieci. Jednak jak zapowiada burmistrz Okrasa, stanie się to najpewniej na początku drugiego kwartału tego roku.

I jeszcze kilka słów o samym zadłużeniu Gminy Wieluń. Mówiła o tym na budżetowej sesji Skarbnik Miasta Anna Freus - zobacz video. Po zakończeniu dyskusji radni głosowali oczywiście uchwałę o przyjęciu budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok. Uchwałę podjęli 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 2 przeciwnych.