Wydarzenia, wiadomości lokalne

NOWA PRACOWNIA EKOLOGICZNA W KORCZAKU [VIDEO]

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka odbyła się konferencja ekologiczna „H2O w II LO”. Po konferencji poświęconej podsumowaniu projektu realizowanego przez II LO we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwem Powiatowym w Wieluniu dokonano uroczystego otwarcia pracowni ekologicznej.

W ramach projektu „H2O w II LO” zrealizowano wiele zadań i konkursów. Jednym z nich była ankieta „Uratuj kroplę wody”, w której wzięło udział czterystu uczniów. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny „Kropla wody w obiektywie”. I miejsce zdobyła Karolina Kiedos, II - Weronika Kucharska, a III miejsce przyznano Dominice Panek.

W trakcie realizacji projektu sprawdzono także wiedzę uczniów na temat wody. Laureatami tego konkursu zostali: Rafał Drozdek, Klaudia Białek i Justyna Florczak. Zwycięzców uhonorowano dyplomami i bonami pieniężnymi do zrealizowania w szkolnym sklepiku.

Następnie uczniowie zaprezentowali sześć doświadczeń z fizyki, biologii i chemii z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych za 8 tys. złotych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Uświetnieniem tego wydarzenia był okolicznościowy tort dla uczestników oraz wspólna fotografia.