Wydarzenia, wiadomości lokalne

DO ZOBACZENIA W TVK WSM [VIDEO]

Zaraz po Wydarzeniach podsumowujących II półrocze minionego, 2021 roku w Temacie Tygodnia pokażemy pierwszą część relacji z budżetowej sesji Rady Miejskiej, która w trybie on-line odbyła się 28 grudnia minionego roku. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2022 rok.

Były też uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2021 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieluń na lata 2021- 2030. Oprócz tego radni rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022- 2032.

Z kolei o uchwaleniu budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok mowa będzie w naszym programie tydzień później, czyli 14,15 i 16 stycznia. Zapraszamy.