Wydarzenia, wiadomości lokalne

KOLEJNE ROZDANIE STYPENDIÓW FUNDACJI POWIATU [VIDEO]

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego nagradza stypendiami szkolną młodzież już 20 lat. To oczywiście główny cel jej pracy. Dzięki współpracy z fundacji z wieloma firmami, które są sponsorami stypendiów, ale też pieniądzom z tzw. 1 %, z roku na rok udaje się przyznawać ich coraz więcej, choć czasy są trudne.

Szkolna młodzież bardzo interesuje się stypendiami, wnioski składa jak tylko ogłaszany jest nabór. Konkurencja jest naprawdę duża. Uczymy się oczywiście dla siebie, ale jeśli przy okazji dobrych wyników jest również szansa na pieniądze to czemu z niej nie skorzystać.

Młodzież bardzo poważnie podchodzi do sprawy. Otrzymane ze stypendiów pieniądze inwestuje jak za chwilę się przekonamy głównie w swoją dalszą edukację. Nagrodzonym stypendystom oczywiście serdecznie gratulujemy. Na koniec tego miłego spotkania wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii.

Stypendyści Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w ramach programu „Równe Szanse”.

Absolwent
•    Kinga Hawryluk
•    Seungeon Lee
•    Julia Kluska - stypendium specjalne Cementownia Warta S.A
•    Marta Matys - stypendium specjalne Wielton S.A.

Uczniowie Szkoły Ponadpodstawowej
•    Klaudia Syguła
•    Magdalena Patacz
•    Natalia Ptak
•    Martyna Bednarek - stypendium specjalne Cementownia Warta S.A.
•    Anna Majkut - stypendium specjalne Wielton S.A.
•    Zuzanna Krajcer - stypendium specjalne Wielton S.A.
•    Kamil Cieśla - stypendium specjalne Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
•    Maja Sud - stypendium specjalne Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
•    Joanna Piktus - stypendium specjalne Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
•    Natalia Madziara - stypendium specjalne Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
•    Mateusz Borecki - stypendium specjalne Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stypendia Pomostowe (XX edycja programu)
•    Miłosz Respondek
•    Patrycja Brzozowska
•    Jakub Stępień