Wydarzenia, wiadomości lokalne

NOWE OTWARCIE WE WZAJEMNYCH RELACJACH [VIDEO]

Spotkanie posła Pawła Rychlika z burmistrzem Pawłem Okrasą, któremu towarzyszyli Przewodniczący Rady Miejskiej oraz kilkoro radnych dotyczyło ściślejszej współpracy między nimi. Ta ostatnio układała się różnie. Przed panami zatem nowe otwarcie we wzajemnych relacjach.

Będą kolejne dofinansowania dla gmin w ramach „Polskiego Ładu”. Tym razem Gmina Wieluń ma już otrzymać dofinansowanie. Trzeba oczywiście tutaj nawiązać do październikowego spotkania posła Rychlika z wójtami gmin z terenu powiatu wieluńskiego podczas którego wręczono kolejne dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje o które w specjalnych wnioskach aplikowali właśnie szefowie gmin.

Milionowe  dotacje pochodziły z pierwszego pilotażowego naboru w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych będącego elementem Polskiego Ładu. Dofinansowania dostali praktycznie wszyscy szefowie gmin oprócz Gminy Wieluń, która jako jedyna w województwie łódzkim nie dostała nic, choć złożyła dwa wnioski.
Pierwszy opiewał na 28 a drugi na 41 milionów złotych. Zaistniały fakt skomentował na spotkaniu poseł Rychlik, a chwilę później również burmistrz Okrasa, który w sprawie odrzuconych wniosków o dofinansowanie wydał specjalne oświadczenie w którym w dość negatywnym tonie odniósł się do zaistniałej sytuacji i tego jak brak dofinansowania dla gminy skomentował na spotkaniu poseł Rychlik.

Teraz ma być zupełnie inaczej. Przed panami zatem nowe otwarcie we wzajemnych relacjach. Będą kolejne dofinansowania dla gmin w ramach „Polskiego Ładu”. Tym razem Gmina Wieluń ma już otrzymać dofinansowanie. Na jakie przedsięwzięcia? O tym podczas spotkania mówił Paweł Okrasa.

Na koniec burmistrz Okrasa zaproponował, aby obaj panowie spotykali się częściej. Przynajmniej raz w miesiącu, w Ratuszu, omawiając najważniejsze sprawy dotyczące Gminy Wieluń. Poseł Rychlik przystał na taką propozycję.