Wydarzenia, wiadomości lokalne

O BEZPIECZEŃSTWIE SANITARNYM I MASECZKACH NA SESJI [VIDEO]

Kolejna sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się w normalnym trybie. Jednak radna Anna Dziuba-Marzec bardzo chciała, aby obrady rady przeniosły się do internetu, czyli odbywały się w zdalnym trybie. Powód? Sytuacja epidemiologiczna i fakt, że kilkoro radnych na sesji nie miało maseczek na twarzy.

Złożyła w tej sprawie formalny wniosek. Wniosek radnej samorządowcy odrzucili jednak większością głosów. Obrady kontynuowano zatem w normalnym trybie, choć do sprawy maseczek powrócono w dalszej części sesji. Niestety mimo kolejnych upomnień ze strony przewodniczącego Radowskiego kilkoro radnych nie dostosowało się do covidowych obostrzeń.

A zatem w takiej sytuacji kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się już najpewniej w trybie zdalnym. W dalszej części obrad radni podjęli też uchwałę w sprawie wysokości swoich diet, które otrzymują za udział w posiedzeniach, ale też pracę w komisjach rady.

Po podwyżce Przewodniczący rady będzie otrzymywał dietę w wysokości 2,5 tys. zł. Wiceprzewodniczący rady i szefowie komisji stałych dostaną wynagrodzenie w wysokości 1,8 tys. zł. Tzw. zwykły radny pracujący w dwóch komisjach otrzyma 1,4 tys. zł, a członek jednej komisji – 1 tys. zł.

Osobno traktowana jest komisja rewizyjna, za pracę w której przysługuje po podwyżce 1,5 tys. zł miesięcznie. Mocą specjalnej uchwały podniesiono również pensję burmistrza Wielunia. Od teraz Paweł Okrasa otrzymywał będzie wynagrodzenie w wysokości prawie 17 tys. brutto.

Do tej pory było to niespełna 11 tys. brutto. Podwyżki są skutkiem nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 listopada. Uchwałę w sprawie poparło 13 radnych, przy czterech przeciwnych głosach.

Nowa pensja burmistrza Wielunia (brutto)
    wynagrodzenie zasadnicze – 9 000 zł
    dodatek funkcyjny – 3 000 zł
    dodatek specjalny – 3 600 zł (30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie)
    stażowy – 1 350 z (15 proc. wynagrodzenia zasadniczego)
    Razem= 16 950 zł