Wydarzenia, wiadomości lokalne

O STRATEGII PONADLOKALNEGO ROZWOJU [VIDEO]

Kolejna, tym razem nadzwyczajna sesja Rady Powiatu nie trwała zbyt długo i ponownie odbyła się w trybie on-line. Jej głównym tematem było podjęcie przez radnych uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat wieluński porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia strategii rozwoju ponadlokalnego.

W dalszej części tego zdalnego posiedzenia z którego relacja w drugiej odsłonie Tematu Tygodnia radni dokonali też zmian w budżecie powiatu na ten rok. Na czym polegały o tym już właśnie w dłuższej relacji z posiedzenia.