Wydarzenia, wiadomości lokalne

OCENILI EKONOMICZNO-FINANSOWĄ SYTUACJĘ SZPITALA [VIDEO]

Dyskusja o finansach szpitala na absolutoryjnej sesji Rady Powiatu była w zasadzie podsumowaniem pracy lecznicy w covidowym 2020 roku. Punkt drive thru, specjalny covidowy oddział- na to poszły w minionym roku dodatkowe pieniądze. Jednak pomimo większych wydatków, które wygenerowała pandemia, szpital zakończył 2020 rok na plusie.

Oczywiście nie zabrakło dyskusji w sprawie. Pozytywnie pracę dyrektor szpitala ocenił Przewodniczący Rady Powiatu. Z kolei Waldemar Borczyk dopytywał się o nowy tomograf.

Ten oczywiście będzie, ale najpierw trzeba będzie przygotować miejsce do jego instalacji. W dalszej części dyskusji była też mowa o personelu medycznym. Tego na szczęście nie ubyło, choć sugerowano, że tak się stało.

Anna Freus wyjaśniła, że mniej medycznych etatów, konkretnie siedem, to efekt zmiany stosunku pracy lekarzy ze szpitalem. Po prostu zamiast etatu zawarto z lecznica umowy kontraktowe. Podsumowując: radni pozytywnie ocenili sytuację ekonomiczno- finansową SP ZOZ.

Uchwałę w sprawie podjęto 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się. Taki sam wynik głosowania był przy podjęciu chwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego szpitala.