Wydarzenia, wiadomości lokalne

ŚWIĄTECZNY PROJEKT ŁÓDZKICH TERYTORIALSÓW [VIDEO]

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w okresie przedświątecznym, od 21 do 24 grudnia, zorganizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych oraz kombatantami, a ich rodzinami i bliskimi. Projekt „Łączymy na święta” odpowiada na potrzeby seniorów.

Często z powodu choroby lub izolacji mają oni ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi. Wsparciem wojska w ramach tego projektu zostaną objęte osoby starsze, które przebywają w szpitalach, w tym na oddziałach covidowych i onkologicznych oraz w Domach Pomocy Społecznej, a także kombatanci.

Oferta wsparcia jest skierowana bezpośrednio do seniorów, ale też szpitali, w tym tych z oddziałami covidowymi oraz onkologicznych i placówek opiekuńczych. Żołnierze 9ŁBOT w najbliższych dniach będą się kontaktować z tymi placówkami w celu ustalenia ich potrzeb.

Wsparcie w ramach akcji „Łączymy na święta” można też zamówić osobiście poprzez kontakt z numerem infolinii: 800-100-115 lub przesłanie wiadomości na adres: pomocwot[at]mon.gov.pl.  To kolejna aktywność wojska w ramach operacji „Trwała Odporność”.

Między 11 a 13 grudnia w wybranych brygadach obrony terytorialnej została przeprowadzona kontrola gotowości. 11 grudnia żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymali wezwanie do stawienia się w swoich pododdziałach w Kutnie i Zgierzu.

Powodem wezwania było sprawdzenie dyspozycyjności żołnierzy i wybranego wyposażenia, skontrolowanie stanu sanitarnego i ocena wdrożonego systemu powiadamiania i komunikacji z żołnierzami. Takie kontrole w brygadach WOT będą realizowane jeden raz w roku dla całej formacji oraz co najmniej jeden raz w kwartale dla każdej brygady OT.

Na wyposażenie Brygad Obrony Terytorialnej w tym także 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, trafiły hełmy „HP-05”. Nowy hełm na wyposażenie Sił Zbrojnych RP wprowadziło Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Hełm HP-05 spełnia nie tylko wymagania pododdziałów lekkiej piechoty, ale także wybranych stanowisk obsługi wozów bojowych piechoty, artylerii i innych specjalistycznych we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

Hełmy trafiły już na wyposażenie batalionów 9ŁBOT w Kutnie i Zgierzu i są jednymi z najnowszych tego typu produktów kompatybilnych z wyposażeniem żołnierza: maską przeciwgazową, filtracyjną odzieżą ochronną, kamizelkami kuloodpornymi, indywidualnymi środkami łączności oraz urządzeniami do ochrony wzroku.

Po raz kolejny Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały ofertę szkoleń dopasowanych do terminu ferii zimowych. To oferta skierowana dla dorosłych uczniów oraz nauczycieli, którzy zimową przerwę w nauce mogą wykorzystać na szkolenie podstawowe, które jest przepustką do WOT.
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych terytorialsów opracowała program szkolenia podstawowego tzw. „szesnastki”, dopasowany do zmienionego terminu ferii zimowych, tak aby szkolenie nie odbywało się kosztem nauki.

Aby wstąpić do 9 Łódzkiej Obrony Terytorialnej należy złożyć wniosek o powołanie do służby:
1) bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (w Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Skierniewicach lub Sieradzu – w zależności od miejsca zameldowania);
2) za pośrednictwem portalu zostanzołnierzem.pl;
3) za pośrednictwem ePUAP.