Wydarzenia, wiadomości lokalne

WZIĘLI UDZIAŁ W KURSIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNYM [VIDEO]

W 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się kurs instruktorsko-metodyczny, który jest jedną z form szkolenia żołnierzy Obrony Terytorialnej.
W dniach 5 - 9 października odbył się pierwszy z trzech etapów kursu dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

Szkolenie zorganizowane zostało na terenie zgierskich koszar i wzięli w nim udział żołnierze 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza, którzy osiągali najwyższe wyniki szkoleniowe w czasie rotacji i szkoleń podstawowych.

Wśród 26 kandydatów na instruktorów znalazły się 3 kobiety. Po zaliczeniu wszystkich etapów będą oni pełnić rolę instruktorów poziomu I podczas organizowanych w brygadzie szkoleń podstawowych, wyrównawczych i indywidualnych.

Tymczasem od wtorku 6 października żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają policjantów, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi województwa łódzkiego sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach.

W Wojskach Obrony Terytorialnej obowiązuje trzypoziomowy system instruktorski. Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu.

Instruktor poziomu I - „BRĄZOWY”: może szkolić na punktach nauczania po zweryfikowaniu przygotowania, pod nadzorem instruktora wyższego poziomu.  Osoba ta jest przeszkolona w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia podstawowego, wyrównawczego i indywidualnego.

Instruktor poziomu II - „SREBRNY”: może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I. Osoba ta ma uprawnienia poziomu I, ale dodatkowo jest przeszkolona w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego i zgrywającego.

Instruktor poziomu III - „ZŁOTY”: wyselekcjonowany spośród instruktorów II poziomu i przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

Terytorialsi ćwiczyli pod okiem doświadczonych żołnierzy Obrony Terytorialnej – instruktorów z 91blp. Pierwsze 3 dni szkolenia obejmowały teorię, następnie żołnierze swoją wiedzę wykorzystywali podczas działań w terenie m. in. na poligonie w Jeżewie.