Wydarzenia, wiadomości lokalne

NOWA OSOBA W RADZIE NADZORCZEJ [VIDEO]

Uzupełniono w końcu skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu. Do organu nadzorczego Komunalnej dołączył doktor Marek Goleń, który jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

Doradca, ekspert, szkoleniowiec oraz biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Goleń jest także autorem licznych ekspertyz, publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych, dotyczących tematyki samorządowej i komunalnej.