Wydarzenia, wiadomości lokalne

KOLEJNE ZMIANY NA MIEJSKIM TARGOWISKU

W związku z licznymi apelami mieszkańców od wtorku 12 maja udostępnione zostanie dodatkowe wejście na teren Targowiska Miejskiego od strony ulicy Świętej Barbary. Z uwagi na zwiększenie liczby wejść  i wyjść nie będzie egzekwowany ruch jednokierunkowy na alejkach.

Administrator targowiska apeluje również do handlujących kupców o dopilnowanie, aby przy ich stanowiskach sprzedaży nie gromadzili się klienci w większych skupiskach i aby zachowane zostały wszelkie zasady wynikające ze zwiększonych obostrzeń, w tym głównie dwumetrowe odstępy.