Wydarzenia, wiadomości lokalne

NOWE WYTYCZNE DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO TARGOWISKA [VIDEO]

W związku z całkowitym otwarciem Targowiska Miejskiego w Wieluniu oraz po przeanalizowaniu sytuacji na targowisku w dniach 24 i 28 kwietnia br., od 5 maja wprowadzono zmiany w jego funkcjonowaniu. Na czym te zmiany polegają?

W części targowiska przy ul. Zielonej:

1. Wprowadzenie zmian w ilości wejść i wyjść na teren targowiska; jedno wejście – brama południowa, jedno wyjście – brama północna.
2. Przesunięcie linii handlujących co spowoduje powiększenie odległości między liniami stanowisk w sektorze warzywnym i pozwoli na zachowanie wymaganej bezpiecznej odległości 2 m między kupującymi. Jednocześnie, w tym samym celu wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch dla kupujących w alejce wewnątrz sektora warzywnego, ze wschodu na zachód.
3. Wprowadzenie formy plastikowych żetonów dla kupujących, wydawanych na wejściu i odbieranych oraz dezynfekowanych przez pracowników WOSIR na wyjściu, celem przestrzegania limitu: 4 osoby kupujące na jedno stanowisko handlowe.

W części targowiska przy ul. Broniewskiego:

1. Wprowadzenie zmian w ilości wejść i wyjść na teren targowiska; jedno wejście – od strony ul. Zielonej, dwa wyjścia – jedno na ul. Broniewskiego, naprzeciwko budynku zaplecza basenu odkrytego, drugie na ul. Św. Barbary, na wprost wyjścia z wiaty. Jednocześnie, z uwagi na niewielkie odstępy między liniami stanowisk na tej części targowiska wprowadzimy jednokierunkowy ruchu pieszych, co pozwoli na zachowanie wymaganej bezpiecznej odległości 2 m między kupującymi. Jednocześnie spowoduje to, że kupujący od wejścia do wyjścia przejdą praktycznie wzdłuż stanowisk handlowych wszystkich kupców (wyjątek – wiata).
2. Również w tej części wprowadzona zostanie forma plastikowych żetonów dla kupujących, wydawanych na wejściu i odbieranych oraz dezynfekowanych przez pracowników WOSIR na wyjściu, celem przestrzegania limitu: 4 osoby kupujące na jedno stanowisko handlowe