Wydarzenia, wiadomości lokalne

W RAMACH OPERACJI “ODPORNA WIOSNA”

Z myślą o wsparciu służb medycznych w województwie, 12 łódzkich Terytorialsów ukończyło kilkudniowe szkolenie medyczne, które uprawnia ich m.in. do pobierania wymazów na obecność COVID-19. 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej jest pierwszą jednostką objętą tym szkoleniem w WOT.

Celem szkolenia, realizowanego w ramach operacji „Odporna Wiosna” i budowania wewnętrznej odporności społecznej, było wzmocnienie kompetencji żołnierzy OT z zakresu medycyny i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej. Cykl szkoleń kierowany jest do żołnierzy OT z podstawowymi i zaawansowanymi kompetencjami medycznymi.

W szeregach WOT są także żołnierze - wykwalifikowani medycy, którzy dodatkowo zwiększają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności by następnie wykorzystać je w ramach pomocy przedmedycznej udzielanej podczas działań „Odporna Wiosna”.

Żołnierze po zakończeniu szkolenia i zdanych egzaminach otrzymali specjalny certyfikat- rozpoznawalny i uznany dokument w NATO.