Wydarzenia, wiadomości lokalne

O SCHRONISKU DLA PSÓW I MIESZKANIU PLUS [VIDEO]

Na początku sesji radni dość obszernie zajęli się informacją z realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2019 roku. Na posiedzeniu pojawili się zatem przedstawiciele schroniska dla psów w Czartkach pod Sieradzem, gdzie rezydują bezdomne psy z tereny Gminy Wieluń.

Obszernie mówiono o jego działalności, ale też kosztach utrzymania bezdomnych zwierząt. Okazało się, że za jeden dzień pobytu psa w Czartkach Gmina Wieluń płaci 8 złotych dziennie, co miesięcznie daje kwotę 240 złotych.

Powrócił też pomysł wybudowania w Wieluniu nowego schroniska dla psów. Na sesji poruszono też temat budowy w Wieluniu nowych mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Okazało się i potwierdził to burmistrz Wielunia, że Gmina Wieluń ostatecznie wycofuje się z rządowego, mieszkaniowego programu. Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus w Wieluniu miała zostać zrealizowana na ponad dwu hektarowej działce przy ul. Sadowej/ul. Agrestowej.

Oficjalnie powiedziano o tym na specjalnej konferencji w marcu minionego roku, w miejscu gdzie miała powstać inwestycja. Wieluńskie Mieszkanie Plus miało mieć łącznie 200 lokali o średniej powierzchni 50 metrów kwadratowych.

Miały to być zarówno lokale jedno-, dwu-, trzy- jak i czteropokojowe. Termin rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na I kwartał 2020 roku. Jak już jednak wiemy, nic z tego nie będzie. Burmistrz nie wyklucza natomiast budowy nowych mieszkań w innej formie.

Na sesji zatwierdzono też oficjalnie nadanie Honorowego Obywatelstwa Wielunia prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Specjalną uchwałę w sprawie radni przyjęli 16 głosami za, nikt nie był przeciwny, pięciu radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom radni nie podjęli z kolei tzw. śmieciowych uchwał. Chodziło oczywiście o zatwierdzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.