Wydarzenia, wiadomości lokalne

JEST DOTACJA I POŻYCZKA NA KOMPOSTOWNIĘ [VIDEO]

W obecności posła na Sejm RP Pawła Rychlika podpisano tym tygodniu umowę z Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotrem Woźnym w sprawie dotacji i pożyczki na "Rozbudowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą".

Ze strony Urzędu Miejskiego umowę podpisali Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Skarbnik Gminy Wieluń Danuta Kondracka.

Umowa obejmuje udzielenie Gminie Wieluń dotacji w wysokości 3 406 838 złotych oraz pożyczki w kwocie 3 406 838 złotych na realizację inwestycji na terenie składowiska odpadów komunalnych w Rudzie

Trwają tam prace nad rozbudową kompostowni.Zakończenie prac inwestorskich przewidywane jest na II kwartał bieżącego roku.

Budowa kompostowni ma służyć mieszkańcom gminy Wieluń, w celu utrzymania cen odbioru odpadów komunalnych na jak najniższym poziomie.