Wydarzenia, wiadomości lokalne

NIE ISTNIAŁ W SZKOLNYCH PODRĘCZNIKACH [VIDEO]

9 października 1980 r. Czesław Miłosz został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. To kolejny noblista, o którym sporo dowiedzieli się słuchacze Uniwersytetu III Wieku podczas wykładu.

Jakim poetą był Czesław Miłosz, jakie były jego utwory? Zgodnie przyznano podczas prelekcji, że nazwisko poety nie istniało w podręcznikach szkolnych.

Przez dziesięciolecia nie było go w powszechnej świadomości Polaków. Wykład wzbogaciła prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Czesława Miłosza.