Wydarzenia, wiadomości lokalne

O MAŁO ZNANEJ, CHOĆ WYBITNEJ POSTACI [VIDEO]

Gabriel z Wielunia - poeta żyjący na przełomie renesansu i baroku był bohaterem spotkania w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wykład na temat jego twórczości wygłosił prof. Krzysztof Tomasz Witczak z Uniwersytetu Łódzkiego, który jest jednocześnie odkrywcą i tłumaczem dzieł tej mało znanej, choć wybitnej postaci.

Treny, czyli utwory o charakterze żałobnym autorstwa Gabriela z Wielunia postały w 1606 roku i były poświęcone zmarłej przedwcześnie Barbarze – żonie senatora Hieronima Konopnickiego.

Napisane po łacinie miały nie tylko doskonałą konstrukcję literacką, ale także odznaczały się głęboką i poruszającą treścią.

Treny Gabriela z Wielunia zostały odkryte niedawno w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej. Prof. Witczaka urzekło piękno twórczości poety. Podobnego zdania byli słuchacze.