Wydarzenia, wiadomości lokalne

CORAZ WIĘCEJ CHĘTNYCH DO ŁÓDZKIEJ BRYGADY

W szeregi 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wstępują kolejni ochotnicy. Wśród nich jest też 25 kobiet. Jutro kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej czeka sprawdzian ze sprawności fizycznej, następnie przejdą 16 dniowe szkolenie taktyczne, strzeleckie, medyczne oraz zajęcia z terenoznawstwa.

Już w piątek kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej czeka sprawdzian ze sprawności fizycznej, następnie przejdą 16 dniowe szkolenie taktyczne, strzeleckie, medyczne oraz zajęcia z terenoznawstwa- informuje TVK WSM Szef Sekcji Komunikacji Społecznej łódzkiej Brygady mjr Arkadiusz Rubajczyk. -

Na co dzień wykonują różne profesje: są wśród nich m. in. weterynarz, osoby prowadzące działalność gospodarczą, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, nauczyciele oraz 18 uczniów i studentów.

Służba u nas jest dostosowana do potrzeb osób pracujących zawodowo, ale także dla uczniów i studentów – mówi Zastępca Dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Marcin Siudziński.

Przygotowaliśmy także specjalną propozycję dla zainteresowanych naszymi wojskami – mogą zostać przyjęci jeszcze w tym roku a szkolenie podstawowe odbyć w 2020 r. w systemie weekendowym albo w czasie ferii zimowych. Jest jeden warunek, muszą zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień do 21 listopada 2019 r.

Obecnie w WOT w całej Polsce służbę pełni ponad 22 tys. Żołnierzy. W 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest ich prawie 800. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

To zadanie ma być realizowane w czasie pokoju m.in. poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą w zwalczaniu agresora.