Wydarzenia, wiadomości lokalne

UROCZYSTY POCHÓWEK ODNALEZIONYCH SZCZĄTKÓW [VIDEO]

Stanisław Gibek, żołnierz Armii Krajowej i konspiracji antykomunistycznej, został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru w wieku 26 lat. Jego szczątki przez przeszło 70 lat znajdowały się w nieoznaczonym miejscu na miejscowym cmentarzu. We wrześniu 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych odnalazło je Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Z kolei w czerwcu 2019 r. zostały zidentyfikowane. Organizatorami uroczystości byli wspólnie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Stanisław Gibek, ps. „Piekarz”, urodził się 16 stycznia 1920 r. w Gromadzicach.

W czasie II wojny światowej wstąpił do AK pełniąc służbę w Obwodzie AK „Reduta” w okolicach Namysłowa. Po wojnie zamieszkał wraz z rodziną w Wodzicznej w powiecie kępińskim.

6 lipca 1946 r. nagie zwłoki Stanisława Gibka, z widocznymi licznymi obrażeniami, zostały wyrzucone na pobliski śmietnik. Następnie ciało zakopano w nieoznakowanym grobie na miejscowym cmentarzu.

Rodzina zmarłego nigdy nie została poinformowana przez władze o jego śmierci. Przez lata do rodzin ofiar wieluńskiej bezpieki docierały informacje o przypuszczalnym miejscu grzebania ich bliskich pod murem miejscowego cmentarza.

Zaopiekowały się tym miejscem i postawiły symboliczne pomniki. Nie miały jednak pewności, że właśnie w tych miejscach spoczywają szczątki ich krewnych. Więcej o tym powiemy już w Temacie Tygodnia.