Wydarzenia, wiadomości lokalne

DLA KOGO HONOROWY OBYWATEL WIELUNIA? [VIDEO]

Temat związany z uroczystymi obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu powrócił kolejny raz. Teraz w kontekście wniosków klubu radnych „Łączy Nas Wieluń” dotyczących nadania tytułu Honorowego Obywatela Wielunia prezydentom Polski i Niemiec.

Andrzej Duda i Frank Walter Steinmeier przyjechali do Wielunia na okoliczność uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wniosek uzasadnił przewodniczący klubu radnych „Łączy Nas Wieluń” Jarosław Rozmarynowski.

Stosowne wnioski radni złożyli na ręce burmistrza Wielunia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Mój Klub , który jest inicjatorem wniosku uznał, co podkreśliliśmy w uzasadnieniu, wagę działań podejmowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę już od roku 2017, kiedy po raz pierwszy odwiedził Nasze miasto, a którego ukoronowaniem były obchody tegoroczne.

To Jego działania i sposób prowadzenia polityki porozumienia, budowania więzi i dobrych relacji dobrosąsiedzkich, wpisuje się w charakter, jaki Radni wnioskodawcy, chcą nadać temu Miastu: MIŁOŚĆ I POJEDNANIE.

Kiedy zrodził się pomysł upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, specjalnie odlanym dzwonem, Prezydent wiedział komu go podaruje .Inskrypcja jaka tam widnieje: PAMIĘĆ I PRZESTROGA oraz WIELUŃ 1 WRZEŚNIA 1939 i fakt , że w kulminacyjnym momencie warszawskich uroczystości , uderzyło w niego 40 prezydentów i premierów Europy i świata, wpisało Nasze Miasto do podręczników historii, pamięci zbiorowej i utożsamiania Go z dramatem i okrucieństwem wojny, ale także jako miasta, z którego, co roku pójdzie w świat wołanie o pokój i zgodę, co jako żywo przypomni nam słowa listu polskich biskupów do niemieckich z roku 1965 : " przebaczamy i prosimy o przebaczenie .."

"Wielkość" obchodów 1 września 2019 roku, będzie mierzona tym , że udział w niej wzięli dwaj prezydenci krajów : Ofiar i Sprawców , a słowa, które padły z ich ust, powtarzane przez wszystkie stacje i agencje prasowe na świecie, odniosą skutek , taki o który zabiegał prof. T.OLEJNIK czy dyr. Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan KSIĄŻEK .

Oczywiście , że bez ich pracy i zaangażowania nie byłoby tego efektu, który osiągnęliśmy i o który musimy dbać nieustannie i ciągle. Wyrazem tej logiki - myślenia o Naszym mieście poważnie, o Dzisiaj , ale i o Jutrze , oraz aby piękne , mądre i pokorne słowa Pana Prezydenta RFN FRANKA-WALTERA STEINMEIERA, które padły tutaj, w WIELUNIU, mogły być przypominane ciągle, przez kolejnych prezydentów RFN , aby WIELUŃ stał się dla młodych Niemców - Uniwersytetem Pokory, Zgody i Pojednania , a dla innych wzorem i memento, że " WOJNA JEST ZAWSZE PRZEGRANA " - jest wniosek, aby prezydenta Niemiec uhonorować tytułem HONOROWY OBYWATEL WIELUNIA .


Na sesji podjęto też temat tzw. Oratorium Wieluńskiego, które miałby stworzyć dla naszego miasta jeden ze znanych kompozytorów o dużym dorobku artystycznym. Padły tu nazwiska Krzysztofa Pendereckiego czy Michała Lorenca.

Oni jednak okazali się zbyt drodzy. Padło też nazwisko następnego kompozytora Krzesimira Dębskiego - to propozycja burmistrza Wielunia, oraz trzech następnych: panów Bębęnka, Pałki i Kowalskiego.

To z kolei kandydaci zaproponowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W sprawie wypowiedział się też Tomasz Akulicz - przewodniczący RM. Pomiędzy nim a burmistrzem doszło do dość dłuższej wymiany zdań.