Wydarzenia, wiadomości lokalne

SPECJALNE SZKOLENIE I SYMULACJA EWAKUACJI [VIDEO]

Dyrektorzy wieluńskich szkół, ale też pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego: wszyscy oni wzięli udział w specjalnym szkoleniu i zarazem ćwiczeniach obronnych „EWI-2019” sprawdzających koordynację działań organów administracji publicznej w czasie gotowości obronnej, które odbyły się w II LO.

W tym przypadku chodziło konkretnie o zdarzenia do których może dojść na terenie szkół, głównie średnich. W nowym roku szkolnym jak wiemy mamy w nich tzw. podwójny rocznik.

Uczniów jest znacznie więcej, zwiększa się też potencjalne zagrożenie w przypadku ewentualnej ewakuacji obiektu na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Ćwiczenia przeprowadziła wyspecjalizowana firma szkoleniowa z Warszawy.

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić na terenie szkoły często właśnie dyrekcja i nauczyciele są tymi pierwszymi osobami, które muszą zadziałać, podjąć odpowiednie i szybkie decyzje do czasu przybycia na miejsce zdarzenia wyspecjalizowanych służb.

Wiedza teoretyczna to jedno, ale szalenie ważna jest też szybka reakcja w przypadku realnego zdarzenia. Stąd też symulowana akcja ewakuacji szkoły zaplanowana w czasie ćwiczeń. Uczniów ewakuowano na pobliskie boisko. Wewnątrz obiektu zaś rozpoczęły działania wyspecjalizowane służy: antyterroryści, policja i strażacy.

Celem szkolenia było oczywiście sprawdzenie skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu obronności i zarządzania

Te ujęte są w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego i w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu na wypadek wojny.