Wydarzenia, wiadomości lokalne

PUNKT CZYSTEGO POWIETRZA W RATUSZU

W związku z dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Wieluniu został utworzony punkt informacyjny programu. Znajduje się on w budynku Ratusza na parterze w pokoju nr 9 i czynny jest w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.

Głównym celem tego programu jest ograniczenie lub usunięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Chodzi o takie budynki w których zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych w tym docieplenia przegród i wymiana okien.

Zakres działalności stanowiska dot. Czystego Powietrza obejmuje:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,

- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,

- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami złożonych przez Wnioskodawcę w Gminie,

- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,

- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.

Formy dofinansowania: dotacja lub pożyczka lub dotacja oraz pożyczka łącznie.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze

WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php