Wydarzenia, wiadomości lokalne

BOGATY PROGRAM DNIA SENIORA 2019 [VIDEO]

„Zdrowi, bezpieczni, aktywni” to hasło Dnia Seniora zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Gospodarzem tego wydarzenia był ZS nr 1. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz aktywizacja i integracja osób starszych.

Na seniorów czekali doradcy ZUS oraz przedstawiciele innych instytucji. W programie przygotowano szereg prelekcji dotyczących osób w dojrzałym wieku. Jeden z wykładów traktował o udzielaniu pierwszej pomocy.

Z kolei wieluńscy strażacy ostrzegali seniorów przed zagrożeniami pożarowymi w mieszkaniu, natomiast policja przypominała m.in. o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Okazuje się, że wieluńscy seniorzy są aktywni i chętnie uczestniczą nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, ale także dbają o sprawność fizyczną. Przykładem jest Klub Kwadransowych Grubasów, który wystąpił z pokazem ćwiczeń.

Podczas Dnia Seniora prowadzono bezpłatne badania ciśnienia i poziomu cukru. Seniorzy, którzy przybyli na spotkanie z uwagą i zainteresowaniem korzystali z przygotowanej przez organizatorów oferty.

W programie nie zabrakło występów artystycznych zaprezentowanych przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie i Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.