Wydarzenia, wiadomości lokalne

O PARKOWANIU, BAZIE SPORTOWEJ I SCHRONISKU DLA PSÓW [VIDEO]

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni dokonali m.in. kilku zmian w regulaminie strefy płatnego parkowania. Chodziło przede wszystkim o rozszerzenie uprawnień dla osób niepełnosprawnych, które do tej pory swoje auta parkowały tylko w wyznaczonych miejscach.

Teraz będą one mogły zaparkować swoje samochody w dowolnym miejscu. Zmiany te w strefie płatnego parkowania obowiązywać będą od maja. Z kolei Anna Dziuba- Marzec zaproponowała poprawkę dotyczącą karty Rodzina 3+, która zwalnia z płatnego parkowania.

Ostatecznie radna wycofała swoją poprawkę, a w dalszej części obrad samorządowcy podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Bazy Oświatowej w Gminie Wieluń na lata 2019- 2027.

W kwestii ich poprawy jest jeszcze wiele do zrobienia. A głównie chodzi o sportowe zaplecze na co m.in. zwrócił uwagę radny Tomasz Glajnert. Z kolei Wojciech Psuja dopytywał burmistrza Wielunia o rozbudowę hali sportowej w SP nr 2.  

Poruszono też temat schroniska dla psów. Czworonogi z terenu gminy Wieluń jak wiadomo trafiają do Czartek pod Sieradzem. I tak będzie dalej. Z kolei z pytaniami dotyczącymi programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyszła na sesję Romualda Czyż.

Tematów było sporo, a na pytania odpowiadał m.in. nowy naczelnik  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bartosz Skupień. To nowa twarz w Urzędzie. Skupień zastąpił na tym stanowisku Waldemara Kluskę.