Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

NOWY PROJEKT W POWIECIE WIELUŃSKIM

Z początkiem 2019 roku ruszyła w naszym regionie realizacja projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”. To partnerskie przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób w formie:

 • Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 12 mieszkańców gminy Wieluń i 6 mieszkańców gminy Osjaków
 • Sąsiedzkich usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Osjaków
 • Świetlicy środowiskowej dla 30 mieszkańców gminy Wieluń i 15 mieszkańców Gminy Osjaków
 • Klubu Seniora dla 20 mieszkańców gminy Osjaków
 • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 40 mieszkańców powiatu wieluńskiego
 • Wsparcia 16 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powiatu wieluńskiego poprzez doradztwo psychologiczne i szkolenia.

Mieszkańcy Gminy Wieluń będą więc mogli skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych uzyskają wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i szkoleń. Dla wychowanków świetlicy środowiskowej w Wieluniu udział w projekcie oznacza rozszerzenie wsparcia, jakie świetlica oferuje im na co dzień.

W ramach projektu, dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy, będzie mogła dodatkowo skorzystać z pomocy psychologa i logopedy, nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego oraz brać udział w zajęciach arteterapii i zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.737.468,96 zł i obejmuje 1.506.154,96 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Udział finansowy Gminy Wieluń w projekcie to 785.530.18 zł z czego 653.530,18 zł stanowią środki pozyskane z EFS. Okres realizacji projektu to 1.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Realizatorzy projektu:
- Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
- Gmina Wieluń/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
- Powiat Wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu

Awaria TV i internetu w os. Stodolniana

Ponownie z przykrością informujemy, iż z powodu niezawinionej przez nas awarii, w najbliższym czasie, w os. Stodolniana nie będzie dostępu do internetu i telewizji. Awaria została spowodowana przerwaniem głównego kabla dosyłowego przez drogowców w trakcie prac remontowych na ul. Popiełuszki.

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

 • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
 • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
 • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
 • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
 • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl