Wydarzenia, wiadomości lokalne

100 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDZIE [VIDEO]

Jubileuszowej uroczystości z okazji 100- lecia OSP w Rudzie towarzyszyła nie tylko piosenka i przyjemna letnia pogoda, ale też poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej jubileusz. Był też czas na historyczny rys OSP w Rudzie.

W trakcie uroczystości nie zabrakło rzecz jasna prezentacji sztandaru jednostki odznaczonego chwilę wcześniej złotym znakiem związku OSP. Podczas uroczystości odznaczono medalami najbardziej zasłużonych strażaków.

Były zatem srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki wzorowy strażak i odznaki za wysługę lat. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie uhonorował ponadto siedem instytucji medalami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie.

Medale 100-lecia odebrały też rodziny zmarłych druhów zasłużonych dla rozwoju jednostki i budowy strażnicy. Medalem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odznaczono także honorowego druha Jana Spychałę.

Wyróżniono ponadto firmy wspierające finansowo działalność OSP w Rudzie. Strażacki jubileusz uświetnił koncert zespołu ludowego Czeremcha.

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:

- dh Bożek Paweł
- dh Górny Marian
- dh Groszek Gabriel
-dh Radziwołek Arkadiusz

Odznaka Wzorowy Strażak

- Gmyrek Przemysław
- Niciejewski Grzegorz
-Niciejewski Wojciech
-Radziwołek Przemysław

Odznaka za wysługę lat:

1. Płuciennik Zbigniew- 40 lat
2. Bąk Jan- 40 lat
3. Czerniak Romuald- 35 lat
4. Jędrasik Krzysztof- 35 lat
5. Czerniak Ryszard- 35 lat
6. Jędrasik Andrzej- 35 lat
7. Papierkowski Władysław- 35 lat
8. Papierkowski Jacek - 20 lat
9. Giełzak Daniel -15 lat
10. Nowak Mariusz - 10 lat
11. Radziwołek Arkadiusz - 10 lat
12. Bożek Paweł - 10 lat
13. Kalemba Mariusz- 10 lat
14. Groszek Gabriel - 10 lat
15. Krawczyk Dariusz -10 lat

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Uchwałą uhonorował medalami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie następujące instytucje:

1. Parafię pw św. Wojciecha w Rudzie – ks. Proboszcz Bogdan Kijak
2. Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Rudzie – dyrektor Marlena Nowak
3. LZS Piast Ruda – Przebierała Jacek
4. Koło Wędkarskie KARAŚ – Dariusz Maniak
5. Radnego Gminy Wieluń – Franciszek Dydyna
6. Sołtys miejscowości Ruda – Maria Kozioł-Majchrowska
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie – Halina Kaczmarzyk

Medale 100-lecia odebrały też rodziny zmarłych druhów zasłużonych dla rozwoju jednostki i budowy strażnicy:

1. Bąk Dionizy
2. Bąk Irena
3. Bąk Krystyna
4. Bąk Sławomir
5. Cichoń Maria
6. Choczaj Zenon
7. Czerniak Bogusława
8. Garnczarek Irena
9. Gąsior Maria
10. Górna Bernadeta
11. Górny Stanisław
12. Kędzia Jerzy
13. Karczewska Barbara
14. Kotala Józefa
15. Kowalczyk Henryk
16. Kowalska Maria
17. Kowalińska Małgorzata
18. Łyczko Maria
19. Napieraj Krystyna
20. Owczarek Stanisław
21. Okolewska Danuta
22. Przebierała Sabina
23. Radziwołek Stefania
24. Spychała Jan
25. Siódmak Lucyna
26. Jędrasik Stanisław

Medalem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odznaczono także honorowego druha Jana Spychałę.