Wydarzenia, wiadomości lokalne

O SEGREGACJI ŚMIECI I SPECJALNYM PROGRAMIE [VIDEO]

W pierwszym tygodniu lipca w Wieluniu miała miejsce uroczysta inauguracja unikatowego w skali kraju projektu Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami do którego przystąpiła Gmina Wieluń. Jego celem jest zwiększenie świadomości obiegu surowców wtórnych wśród mieszkańców.

Chodzi też o wzmocnienie postaw prowadzących do wprowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podczas spotkania zaprezentowano także specjalne urządzenie- maszynę stanowiącą kluczowy element Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami.

Na okoliczność spotkania przygotowano ponadto specjalną prezentację. Gmina Wieluń znalazła się wśród 5 polskich gmin biorących udział w pilotażowym programie Ministerstwa Środowiska Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z którego to właśnie zostanie dofinansowana akcja Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami.

Wśród zaproszonych gości zaproszonych na to spotkanie znalazł się m.in. Włodzimierz Pomierny z Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu,  Starosta Wieluński Andrzej Stępień i Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Krzysztof Owczarek

Z kolei radny Rady Powiatu z PiS Paweł Rychlik odczytał list od Minister Przedsiębiorczości i Technologii- Jadwigi Emilewicz.