Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

Z NADWYŻKĄ BILANSOWĄ i ZMIANAMI W STATUCIE [VIDEO]

Walne Zgromadzenie Członków WSM  podzielone na 5 części odbywało się w tym roku między 4 a 8 czerwca, Jedną z ważniejszych kwestii podjętych na spółdzielczych zebraniach było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie WSM. Owe zmiany wymogła nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 roku.

W głównej mierze dotyczy to członkostwa w spółdzielni o czym na walnym zgromadzeniu mówił radca prawny firmy Jakub Krawczyk. Na zebraniach z mieszkańcami tak jak od wielu lat omawiano również sprawozdanie z działalności zarządu firmy za miniony rok.

W tej sprawie raportował naturalnie prezes WSM Robert Kaja. W swoich wystąpieniach podkreślał, że rok 2017 był rokiem zmian w spółdzielczości co oczywiście ściśle wiązało się z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Prezes Kaja zwracał uwagę w swoich wystąpieniach m.in. na zmniejszające się systematycznie zadłużenie spółdzielni z tytułu zaległości w opłatach za lokale mieszkalne. W trakcie walnego zgromadzenia WSM nie zabrakło także sprawozdania z działalności RN WSM za miniony rok.

Przedstawiał je przewodniczący składu Sławomir Sękowski. Z kolei wiceprezes zarządu WSM Marian Ogiela omawiał na zebraniach sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków rok temu.

Podczas zebrań członkowie WSM podjęli także kilka ważnych uchwał w tym m. in. tę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania zarządu i RN WSM z działalności w minionym roku, udzielenia absolutorium członkom zarządu jak również podziału nadwyżki bilansowej za ubiegły rok.

Absolutoria dla każdego z członków zarządu firmy na każdym z zebrań podjęte zostały większością głosów za. W ciągu 21 dni od ostatniego zebrania zbierze się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które autoryzuje treść podjętych uchwał.

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

  • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
  • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
  • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
  • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
  • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl