Wydarzenia, wiadomości lokalne

O PROGRAMIE NAPRAWCZYM I NOWEJ, ODPŁATNEJ PORADNI [VIDEO]

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu po raz kolejny wrócono do sprawy remontów i modernizacji dróg. A to za sprawą nieobecności przedstawiciela PZD na sesji Rady Miejskiej kiedy to dyskutowano o wspólnych z powiatem drogowych inwestycjach. Zwrócił na to uwagę radny Waldemar Kluska, który na co dzień sam pracuje w Urzędzie Miejskim.

W dalszej części obrad szeroko dyskutowano również o sytuacji wieluńskiego szpitala. A to m.in. w kontekście sprawozdania dyrektora SP ZOZ z realizacji programu naprawczego lecznicy na lata 2017- 2019.

Szef wieluńskiego szpitala poinformował ponadto radnych o możliwości utworzenia na jego terenie tworu komercyjnego- odpłatnej Wielospecjalistycznej Poradni z Rehabilitacją.
Byłaby to swoista nowość w szpitalu, bo do tej pory o odpłatnych medycznych świadczeniach nie było mowy. Poruszono też temat specjalistycznej opieki kardiologicznej w lecznicy.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Ranoszek zaproponował otwarcie w szpitalu oddziału intensywnej opieki kardiologicznej. To dobry pomysł. Tym bardziej, że w marcu z powodu braku specjalistów zamknięto poradnię kardiologiczną,