Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

WEZMĄ UDZIAŁ W DRUGIEJ EDYCJI WAŻNEGO PROGRAMU

Gmina Wieluń planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczący naboru wniosków do II edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest  lub będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są lub będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku na cele inne niż mieszkaniowe.

W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.
Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na terenie Gminy Wieluń. Program będzie obejmował dofinansowanie do inwestycji wykonywanych w latach 2018– 2019.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Burmistrz Wielunia zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1 (ratusz) pokój nr 9.

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta - Gminy Wieluń.

Urząd Miejski w Wieluniu prosi zainteresowanych mieszkańców Gminy Wieluń o składanie deklaracji udziału w programie w terminie do 08 czerwca 2018 roku. Na podstawie deklaracji, które wpłyną Gmina Wieluń złoży wniosek o dofinansowanie.

Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2018 r. Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym dotacja nie może przekroczyć limitów:

Moc źródła do 40 kW  

dla kotłowni gazowej, olejowej- 12 000,00 zł  
dla podłączenia do sieci cieplnej- 10 000,00 zł  
dla ogrzewania elektrycznego- 10 000,00 zł  
dla kotłowni na biomasę- 12 000,00 zł  
dla kotłowni węglowej- 6 500,00 zł
dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem- 12 000,00 zł  
dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 15 000,00 zł  

Moc źródła wyższa niż 40 kW

Kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o kwoty za każdy kW powyżej 40 kW.

dla kotłowni gazowej, olejowej- 400,00 zł/kW
dla podłączenia do sieci cieplnej- 400,00 zł/kW
dla ogrzewania elektrycznego- 300,00 zł/kW
dla kotłowni na biomasę- 500,00 zł/kW
dla kotłowni węglowej- 250,00 zł/kW
dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem- 1 500,00zł/kW
dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła- 1 200,00 zł/kW

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła ciepła. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł dla inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne.  

W przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych wnioskodawców w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.

Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:

- koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;
- koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
- koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz
z materiałami;
- koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowe oraz opłaty przyłączeniowej;
- koszty wykonania węzła cieplnego;
- koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.

PORTAL WSM

Zarejestruj się i zyskaj dostęp do:

  • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
  • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
  • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
  • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
  • Zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur.

więcej na wsm.wielun.pl