Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

„KONTROLNA” SESJA MIEJSKICH RADNYCH [VIDEO]

Niewątpliwie najważniejszymi punktami pierwszej w 2018 roku sesji Rady Miejskiej było przedstawienie i omówienie wyników kontroli korespondencji urzędowej i wydatków w ramach Funduszu Nagród w Urzędzie Miejskim. Przedstawiono też końcowe wnioski i zalecenia organu kontrolującego- komisji rewizyjnej RM.

Pierwsza z nich dotyczyła skontrolowania korespondencji urzędowej, w tym zawartych porozumień, umów oraz e-maili, jaka była prowadzona pomiędzy Gminą Wieluń a firmą Tergo Power w latach 2016-2017. Jej wyniki omówił przewodniczący komisji rewizyjnej Radosław Wojtuniak.

Z ramienia Urzędu wyjaśnień udzielili Magdalena Majkowska Sekretarz Miasta, Joanna Skotnicka-Fiuk Kierownik Biura Obsługi Burmistrza, Michał Janik Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i Tomasz Dudek z Obsługi Inwestora.

W historii obiegu dokumentów w okresie od 2016 roku do 12.12.2017r. znajdują się dwa dokumenty korespondencji z firmą Tergo Power: pierwsze pismo kierowane do burmistrza Wielunia dotyczyło spotkania z radnymi, drugie zaś także kierowane do burmistrza dotyczyło wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach.

Więcej korespondencji w wersji papierowej i elektronicznej nie przedstawiono zespołowi kontrolującemu. Podczas wizyty w Biurze Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk przedstawiła komisji umowę darowizny zawartą 4 września 2017r. pomiędzy Gminą Wieluń, a firmą Tergo Power.

Przedmiotem umowy było jak wiadomo wsparcie wydarzenia sportowego Wielton Giganci Siatkówki, które odbyło się we wrześniu minionego roku. Nie obyło się bez dyskusji w sprawie, choć nie była ona zbyt długa.

W zasadzie merytorycznie do sprawy ustosunkował się tylko radny Grzegorz Kucharski. Komentarz burmistrza Wielunia do omawianych na sesji wyników kontroli nie był zbyt obszerny. Nieco większa dyskusja wywiązała się z kolei przy omawianiu wyników drugiej kontroli.

Ta dotyczyła zaś celowości wydatkowania środków publicznych w ramach Funduszu Nagród dla pracowników samorządowych w latach 2015- 2017. Wyniki przedstawił Grzegorz Kucharski.

W dalszej części obrad radni więkością głosów podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wiąże się ona ściśle także z firmą Tergo Power.

Paweł Okrasa odmówił bowiem ujawnienia szczegółów korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędem a Tergo Power, dotyczących projektu planu przestrzennego utrzymując, że to „korespondencja wewnętrzna”, nie stanowiąca informacji publicznej.

Zmiany w pakiecie podst. TV cyfrowej

Prosimy wyszukać ponownie kanały cyfrowe. Aktualna lista (kliknij)

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.