Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

Wydarzenia, wiadomości lokalne

EKOLOGICZNA PRACOWNIA W I LO

I LO chwali się nowoczesną pracownią ekologiczną. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia”. 85% wsparcia finansowego otrzymano z Funduszu, pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Wieluńskiego.

W sumie dało to kwotę 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz na remont i modernizację pracowni.

Głównym założeniem wykorzystania zasobów powstałej eko pracowni będzie kształcenie w zakresie ochrony wody, gleby i powietrza jako podstawowych zasobów warunkujących bioróżnorodność organizmów.

Pracownia ma być przestrzenią przyjazną dla nauki, rozwoju i dyskusji. Jej funkcjonowanie oparte będzie o zajęcia z przedmiotów przyrodniczych jak również interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe.

Planowany efekt ekologiczny to wyraźna zmiana profilu placówki na EKO szkołę, zmiana postaw młodych ludzi na bardziej świadome i odpowiedzialne – EKO umysł i wyposażenie absolwenta ogólniaka w wiedzę i umiejętności służące ochronie środowiska naturalnego.

Na tej stronie używamy cookie

Telewizja

 

 

Nasz kanał Youtube

Nasz kanał na Youtube

 

 

O nas

Telewizja Kablowa WSM jest koncesjonowaną stacją telewizyjną w Wieluniu. Szacuje się, że ogląda nas blisko połowa wieluńskiej społeczności. Jesteśmy z kamerą wszędzie tam, gdzie dzieją się istotne dla wielunian sprawy. Telewizja Kablowa Wieluń dysponuje kanałem informacyjno-reklamowym TVK2, który widzowie odbierają przez 24 h na dobę.