Wydarzenia, wiadomości lokalne

WIOSENNE ZMIANY W STREFIE PARKOWANIA

Od wczoraj weszły w życie zmiany organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania przy Placu Kazimierza Wielkiego w Wieluniu. Całkowitym zakazem parkowania objęty został obszar pomiędzy Ratuszem oraz Bankiem Pekao SA. Zmiany dotyczące organizacji ruchu wprowadzone zostały ma podstawie ustawy o prawie o ruchu drogowym.

Zabrania ona postoju mniej niż 10 m przed skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych na drodze jednokierunkowej oraz 10 m przed i za przejściem dla pieszych i skrzyżowaniem w przypadku drogi dwukierunkowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń B.R.D i warunków ich umieszczania na drogach, gmina Wieluń wprowadziła oznakowanie miejsc postojowych znakami pionowymi i poziomymi. Zgodnie z obowiązującym prawem zachowanie miejsc postojowych w rejonie Banku nie było możliwe.