Wydarzenia, wiadomości lokalne

CIESZĄ SIĘ ŻYCIEM, DUŻO PODRÓŻUJĄ [VIDEO]

Krótko po miłej uroczystości z okazji Dnia Kobiet wieluńscy emeryci znów się spotkali, choc może nie w tak licznym gronie. W każdym razie zebranie członków organizacji było jak zawsze okazją do podsumowania minionego roku działalności. Działalności dodajmy bardzo bogatej, obfitującej w wiele wyjazdów turystycznych i wycieczek.

Czesław Chudy- przewodniczący rejonowego oddziału PZEiR w Wieluniu cieszy się. że wieluński emeryt przynajmniej ten należący do organizacji to emeryt aktywny, który nie siedzi w domu, ale często korzysta z dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą przynależność do związku.

Plany na 2016 rok naturalnie są i podobnie jak w poprzednich latach są bardzo ambitne. Czesław Chudy bardzo gorąco zaprasza świeżo upieczonych emerytów do wstąpienia w szeregi organizacji. Organizacji pomagającej emerytom, ale też organizującej im wolny czas.

Seniorzy chętnie też korzystają z Wieluńskiej Karty Seniora 65+ programu, który ma na celu min. zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, oświaty, transportu zbiorowego poprzez specjalny system ulg, zwolnień i preferencji.