Wydarzenia, wiadomości lokalne

„LADY D.” DLA ELŻBIETY CABAN

Znana nie tylko w Wieluniu prezes stowarzyszenia „Po Prostu Żyj” oraz pomysłodawczyni Powiatowego Dnia Walki z Rakiem zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Lady D.”, czyli Lady Disabled- Dama Niepełnosprawna. Gala wręczenia nagród odbyła się 19 maja w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Elżbieta Caban tytuł „LADY D” 2015 otrzymała w kategorii „Życie Społeczne”.
Wyróżnienie Lady D. kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych. Sam konkurs organizowany jest od 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet

Jego celem było w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa łódzkiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Konkurs „Lady D.” im. Krystyny Bochenek ma wymiar ogólnopolski. W tym roku został zorganizowany etap wojewódzki w Łodzi.

Laureatki konkursu wybierane były przez kapitułę, w skład której wchodzili przedstawiciele  administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Elżbieta Caban swoimi dotychczasowymi osiągnięciami doskonale wpisała się w kategorię „Życie Zawodowe”. Jest ona przeznaczona dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Z każdej kategorii wybrana została jedna laureatka, która przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym. Honorowy patronat nad konkursem na etapie wojewódzkim objęli:  Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.