Wydarzenia, wiadomości lokalne

DLA KOGO MEDAL POZNEROWICZA I ZASŁUŻONEGO DLA ZIEMI WIELUŃSKIEJ [VIDEO]

Celem ustanowienia Medalu jest uhonorowanie ludzi związanych z Wieluniem swoją działalnością na rzecz rozwoju miasta i jego promocji a także przypomnienie osoby Stanisława Poznerowicza - człowieka, który za swoją aktywność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Tym razem medalem Stanisława Poznerowicza zostanie odznaczony ojciec Jakub Kubica- 85 letni dziś franciszkanin z zakonu Ojców Franciszkanów w Wieluniu. Na sesji był czas, aby w krótkich słowach przypomnieć sylwetkę zakonnika. Radni naturalnie podjęli wspomnianą uchwałę 14 glosami za przy trzech wstrzymujących się.

Z kolei radni powiatowi na ostatnim posiedzeniu zdecydowali komu zostanie w tym roku przyznany medal Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej. Czekają nas zatem miłe uroczystości związane z wręczeniem wspomnianych medali.  A zasłużonych postaci dla naszego miasta i powiatu nie brakuje.

Nie powinno być zatem problemu z ich wytypowaniem do kolejnych edycji. Jan Kępiński zasugerował na przykład, aby medalem Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej wyróżnić niedawno zmarłego kompozytora i zarazem popularyzatora kultury ludowej naszego regionu Marka Derę. To bardzo dobry pomysł.