Wydarzenia, wiadomości lokalne

O INWESTYCJACH I MINIONYM ROKU PRACY [VIDEO]

Doroczne walne zgromadzenie członków wieluńskiej Spółdzielni Dostawców Mleka było naturalnie okazją do podsumowania działalności firmy w minionym roku. Roku wcale niełatwym dla branzy mleczarskiej, o czym w swoim wystąpieniu nie omieszkał wspomnieć Stefan Bartela- prezes zarządu SDM.

W roku bieżącym po uwzględnieniu przewidywanych wydarzeń, a także cen i doświadczeń firmy spółdzielnia powinna osiągnąć przychody nieco mniejsze w porównaniu do tych z ubiegłego roku. Prezes w swoim sprawozdaniu mówił także o inwestycjach jakie firma zamierza poczynić w tym roku.

Na zebraniu nie obyło się również bez sprawozdania z rocznej działalności przewodniczącego RN SDM Marka Kapicy. W dalszej części spotkania wyróżniono również specjalnymi okolicznościowymi tabliczkami dostawców mleka, którzy w minionym roku dostarczyli go najwięcej do wieluńskiej spółdzielni. W tym gronie znalazło się w sumie 10 osób.