Archiwum wiadomości

JUBILEUSZOWY KONCERT W OŻAROWSKIM DWORKU [VIDEO]

Jubileuszowy koncert z okazji X-lecia Chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu zorganizowano w jednej z sal ożarowskiego dworku. Miejsce znakomite na tego typu wydarzenie. Od momentu powstania chór prowadzony jest przez Jakuba Jurdzińskiego.

Chór rozpoczął swoją działalność 14 lutego 2007 roku. Do września 2009 roku działał jako szkolny chór Gimnazjum nr 1. W swoim dorobku posiada wiele nagród i wyróżnień. Od początku swego istnienia  zawsze aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Powiatu Wieluńskiego.  

Wielokrotnie występował podczas różnych uroczystości. Ważne miejsce w działalności chóru zajęły można powiedzieć koncerty tematyczne: kolędowe, patriotyczne, historyczne czy sakralne.

Od 2014 roku chórowi towarzyszy instrumentalny Zespół Muzyki Dawnej. Obecnie chór dzieli się na trzy grupy wiekowe. Podczas dziesięcioletniej działalności śpiewało w nim kilkaset osób z różnych szkół z Powiatu Wieluńskiego.