Archiwum wiadomości

"CAZ" W URZĘDZIE PRACY

ImageNa podstawie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyodrębniono w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką realizującą usługi z zakresu pośrednictwa pracy.

 

Ale to nie wszystko. "CAZ" zajmował się będzie rownież poradnictwem zawodowym oraz obsługą m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji, doposażeń czy też prac społecznie użytecznych.

Centrum zastąpiło dotychczasowy Wydział Usług i Instrumentów Runku Pracy. Urząd w tym roku planuje też przeprowadzkę do nowej siedziby przy Sieradzkiej.

"CAZ" W URZĘDZIE PRACY

Fot. Robert Kałuża