Telewizja kablowa TVK WSM Wieluń

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Wieluniu, ul. Andrzeja Struga 1, dalej zwana „ADO”.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z osobą, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.
Jednocześnie Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

TELEFONY:

Dział techniczny (internet, telewizja kablowa) - 43 843 93 79

Redakcja programu lokalnego - 43 843 93 83

 

Przed wysłaniem wiadomości prosimy zapoznać się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Telewizja Kablowa

Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

os. Wyszyńskiego 41 (Pawilon SDK)

98-300 Wieluń

 

TVK WSM jest częścią Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

 

 

 

TVP SPORT w pakiecie podstawowym

Od 13 czerwca TVP Sport dostępny będzie również w pakiecie podstawowym (cyfrowo w systemie DVB-C w jakości HD oraz analogowo 207,25Mhz). Prosimy ponownie wyszukać kanały.

Zmiany w pakiecie podst. TV cyfrowej

Prosimy wyszukać ponownie kanały cyfrowe. Aktualna lista (kliknij)

Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.

Telewizja