Komunikaty

Prace planowe 11-12 kwietnia

Planowana przerwa w dostępie do Internetu z powodu modernizacji kontrolera modemów kablowych.

Początek prac: 11 kwietnia godz. 23:30

Zakończenie: 12 kwietnia godz. 6:00